Omrvinková navigácia

Electronics assembly header

Elektrotechnika

Elektrotechnika

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Electronics assembly

Elektrotechnický priemysel stále hľadá cesty pre zefektívnenie a redukovanie nákladov na montážne postupy a súčasne požaduje vyššiu kvalitu a minimalizáciu výskytu a početnosti chýb.

Zvlášť výrobcovia rýchlo obrátkovej elektroniky požadujú technologické operácie, ktoré sú flexibilné a úplne naplnia kvalitatívne špecifikácie ich zákazníkov.

Požiadavky a potreby ochrany životného prostredia nútia rad výrobcov elektrotechniky nahrádzať konvenčné spájkovanie plemenom na spájkovanie v ochrannej atmosfére, ktoré zdokonaľuje pájkovatelnosť ale aj výťažnosť procesu.

Od spájkovania v ochrannej atmosfére k nízkoteplotnému testovaniu, od prípravných operácií komponentov ku kontrole pH odpadových vôd - tu všade môže SIAD pomôcť v realizácii zlepšovania procesov a ponúka spoľahlivé zásobovacie systémy na zvýšenie produktivity a konkurencieschopnosti.