Omrvinková navigácia

Food and Beverage

Potravinárstvo
Potravinárstvo

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 60347

 

siad@siad.sk

Food and beverage

Lepšie, rýchlejšie, komplexnejšie a viac efektívny: tieto štyri ciele sú zásadné pre rentabilitu a rast spoločností v potravinárskom a nápojovom priemysle. Pre nich je SIAD nielen dodávateľom oxidu uhličitého a stlačených plynov, ale aj spoľahlivým partnerom, ktorý poskytuje inovačné a úplné riešenia, ktoré dovoľujú:

  • urýchľovanie a zjednodušenie výroby
  • rozširovanie geografickej expanzie
  • získavanie viac zákazníkov a väčšieho podielu na trhu
  • zlepšenie kvality, zachovanie chuti, predĺženie životnosti a skladovateľnosti výrobkov.

Na otvorenie SIAD katalógu pre potravinársky a nápojový priemysel kliknite tu