Oil and gas header

Petrochémia

Petrochémia

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Oil and gas

Vodík, kyslík, dusík a zmesné plyny vrátane zodpovedajúcich technológií sú využívané v petrochemickom priemysle k lepšiemu využívaniu výrobných kapacít, k dodržiavaniu požiadaviek na ochranu životného prostredia a tiež k znižovaniu výrobných nákladov.

K nahliadnutiu do katalógu SIAD určenom pre petrochemický priemysel kliknite tu