Heat treatments header

Tepelné spracovanie

Tepelné spracovanie

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Heat treatments

Tepelné spracovanie kovov sú procesy použité na zmenu fyzikálnych a chemických vlastností materiálu. Podľa požadovanej mikroštruktúry a súvisiacich vlastností je možné použiť rôzne typy tepelného spracovania v závislosti od spracovávaného materiálu.

Profil ohrevu, čas pri teplote a rýchlosti ochladzovania sú najdôležitejšie kroky tepelného spracovania. V priebehu týchto fáz sa používajú ochranné atmosféry podľa:

  • spracovávaného materiálu
  • procesu tepelného spracovania a špecifických vlastností
  • mikroštruktúry.

Ochranné atmosféry sa delia na aktívne a neutrálne v závislosti od interakcie medzi spracovávaným materiálom a zmesami plynov. Ochranné atmosféry je možno získať výrobou na mieste (zariadenie DICPC) alebo pomocou "syntetickej" atmosféry vyrobenej z dusíka, argónu, oxidu uhličitého alebo ich zmesí. Dusík sa používa pri procese tepelného spracovania, a to pri fáze čistenia ako aj v priebehu samotného procesu.

Keď je spracovávaný titán, ochranná atmosféra je tvorená argónom a nie dusíkom, aby sa zabránilo tvoreniu nitridu titánu. Dusík a argón pod vysokým tlakom sa tiež používajú v pece pre tepelné spracovanie vo vákuu počas fázy ochladzovania. Obsah vodíka v atmosfére umožňuje mať redukčnú atmosféru spojenú so zvýšením prestupu tepla.

Spoločnosť SIAD môže dodať vhodné riešenie podľa rôzneho tepelného spracovania: projekt, montáž a inštaláciu zariadení umožňujúcich bezpečnú prevádzku tepelného spracovania.

Ak chcete zobraziť katalóg spoločnosti SIAD venovaný oblasti tepelného spracovania, kliknite tu.

Navigačné menu