Omrvinková navigácia

Metal Production header

Metalurgia

Metalurgia

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Metal Production

SIAD dodáva široký sortiment technických plynov a zodpovedajúcich technológií na výrobu ocele, hliníka a jeho zliatin, medi a ďalších základných kovov: argón, vodík, dusík a kyslík pre zvyšovanie produktivity a kvality za súčasného sniživání výrobných nákladov.

SIAD patrí medzi najväčších výrobcov špeciálnych horákových systémov slúžiacich na intenzifikáciu taviacich procesov alebo udržiavanie teploty taveniny v predpečieme či lejárskych panvách. Dodávaná zariadenia sú vyrábané v širokej rade výkonov podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka a umožňujú kompletnú automatizáciu procesu intenzifikácie.