Omrvinková navigácia

Healthcare header

Zdravotníctvo

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Healthcare

V súčasnom zdravotníctve nevyhnutnosť kvality a dôležitosti nezačína len u pacientovho lôžka. Každá zdravotnícka inštitúcia a každý dodávateľ podporujúce jej prácu musia prispievať k celkovému systémovému zlepšeniu, vedúcu úlohu v technológiách a celkovej produktivite. Vďaka svojim skúsenostiam a špecializáciách v oblasti zdravotníctva je SIAD spoľahlivým partnerom v poskytovaní globálnych liečebných riešenie: plyny, systémy, zariadenia, technológie a služby, ktoré spĺňajú najvyššie kvalitatívne štandardy.

Základnými plyny pre oblasť medicíny sú predovšetkým medicinálne kyslík v kvapalnom i plynnom stave, oxid dusný (N2O) - rajský plyn, kvapalný dusík, kvapalné hélium, oxid uhličitý (CO2) a pre špeciálne oblasti medicíny i ďalšie plyny a zmesi, ako napr xenón pre inhalačné anestézii, hexafluorid síry (SF6) pre očnú chirurgiu, zmesi pre analýzu plynov v krvi a na kontrolu funkčnosti pľúc, sterilizačné zmesi SIADTOX na báze oxidu uhličitého (CO2) a etylénoxidu (C2H4) s podielom 10, 15 a 90% atď.

Firmy skupiny SIAD MEDIGAS ITALIA Magaldi LIFE , dodávajú domáce kyslíkové a dýchacie systémy spolu so širokou škálou produktov a avantgardných technológií.

SIAD Healthcare je jedným z najväčších, autorizovaných dodávateľov zariadení, prístrojov a príslušenstva pre štátne aj súkromné zdravotníctvo.