Spracovanie kovov

Spracovanie kovov

Spracovanie kovov

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Spracovanie kovov

V sektore spracovania kovov sa SIAD prezentuje ako partner v dodávkach zváracích a rezacích plynov a zariadení av realizácii jednoúčelových návrhov automatizačných a zváracích závodov pre svojich klientov.

Pre spracovanie kovov ponúka SIAD inovačné technologické riešenia, špičkové produkty v radoch STARGAS a LASERSTAR, resp. zariadenia, príslušenstvo a prídavné materiály z programu ARROWELD.

Viac ako osemdesiat rokov skúseností z praxe v použití ochranných plynov, plynov pre kyslíkovo-acetylénové aplikácie, zariadenia a prídavných materiálov, umožňujú špecialistom SIAD ponúknuť riešenia, ktoré vedú k znižovaniu nákladov, zlepšenie kvality, zvýšenie produktivity a poskytujú po všetkých stránkach lepšie pracovné prostredie, znižovanie prašnosti, škodlivín a koncentráciou ozónu.

Vďaka stále trvajúcemu výskumu a vývoja a hľadanie pokročilejších, efektívnejších zmesou môžeme prinášať neustály prospech našim zákazníkom. Ako prvý krok v hľadaní cesty ako znížiť náklady na zváranie a podobné technológie, ponúka SIAD použitie expertného systému STARSOLVER.