Energy header

Energetické zariadenia

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 60347

 

siad@siad.sk

Energy

Dnes je výroba energie odborom, ktorý sa stáva prioritou a strháva na seba podstatne väčší záujem než v nedávnej minulosti. Spoločnosti, ktoré sa angažujú v tomto sektore a dodávajú strojné zariadenia a komponenty pre výrobu energie, sa stretávajú s najrôznejšími typmi zváraných zariadení: od parných turbín, motorov, generátorov, čerpadiel, ventilov až po výstavbu rafinérií a elektrární.

SIAD priebežne spolupracuje s výskumnými pracoviskami as vedúcimi firmami tohto odboru a je pripravený pomôcť vo výbere vhodných plynov a zmesí pre zváranie a rezanie tak, aby každý typ konkrétnej aplikácie zaručil optimálne výsledky v oblasti výkonu, kvality az hľadiska nákladov.

Postupy používané v energetickom sektore sú: