Omrvinková navigácia

Generic carpentry header

Stavebnictvo

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Generic carpentry

Od výroby malých, jednotlivých komponentov až po výstavbu gigantických stavieb, s tým všetkým sa možno stretnúť všeobecne pri výstavbe budov aj v inžinierskom staviteľstve, ktoré sa prelínajú do radu ďalších odvetví a poskytujú buď finálne produkty alebo subdodávky komponentov tretím stranám.

V stále viac konkurenčnom globálnom trhu, ktorý sa vyznačuje neustálymi požiadavkami na inovácie, zvyšovanie produktivity, služby a vyššiu kvalitu, SIAD dnes ponúka svojim klientom kompletný rad riešení schopných uspokojiť ich požiadavky.

Procesy, ktoré sa používajú v stavebníctve, sú:

Apart from gas products, SIAD today offers a complete range of materials and accessories for cutting and welding, gas centralization and even, through its own partners, automated welding and cutting plants. The SIAD offer provides, furthermore, services such as theory/practical training courses, covering all eventualities.

Okrem plynov dnes SIAD ponúka kompletný sortiment materiálov a príslušenstva pre rezanie a zváranie, centrálne rozvody plynov, zariadenia na výrobu plynov a dokonca v rámci svojich partnerov, automatizované zváracie a rezacie zariadenie. Ponuka SIAD poskytuje ďalej služby , ako sú teoretická a praktická školenia, ktoré zahŕňajú všetky požiadavky.