Technické plyny header

Technické plyny

Technické plyny

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Technické plyny

Kapacita vo výrobe a použití plynov je jedným zo základných faktorov súčasného technického pokroku. Priemyselné plyny nás sprevádzajú v našom dennodennom živote, používajú sa takmer vo všetkých priemyselných procesoch. Značná časť predmetov a služieb každodennej potreby bola vyrobená za použitia priemyselných plynov.

Priemyselné plyny, získané z atmosféry fyzikálnymi postupmi alebo spätne získané z výrobných cyklov s podstatnou optimalizáciou zdrojov, sú dodávané, podľa druhu použitia a požadovaného množstva, v plynnej forme (tlakové fľaše, plynovody) alebo v kvapalnej forme (kryogénne kvapaliny v izolovaných nádržiach) pri rôznych stupňoch čistoty.

V súčasnej dobe sa SIAD, vedúca firma vo výrobe a distribúcii celého sortimentu priemyselných plynov, prezentuje ako partner svojich zákazníkov v hľadaní technologických a servisných riešení vo všetkých výrobných a transformačných procesoch, ktoré používajú priemyselné plyny, s cieľom zabezpečiť svojim zákazníkom výhody, ako je vyššia produktivita, bezpečnosť obsluhy, ohľaduplnosť k životnému prostrediu, kvalita výrobkov a optimalizácie výrobných zdrojov.

 

Do skupiny technické plyny sú bežne zaraďované tie plyny alebo plynné zmesi, ktoré sú dodávané do priemyslu pre rôzne technologické aplikácie, od tých tradičných - používaných od začiatku 20.storočia (zváranie a rezanie) - až po inovované pre potravinárstvo, metalurgiu a chémiu.

Do tejto skupiny teda patria plyny, ktoré sú súčasťou atmosférického vzduchu (kyslík, dusík a argón), s ktorými sú miešané pre príbuznosť použitia ďalšie produkty, ako je vodík, kysličník uhličitý a hélium. Z nevzdušných technických plynov je nutné vyzdvihnúť hojne používaný acetylén a čpavok. Medzi technickými plynmi zaujímajú dnes prvoradú dôležitosť plyny radu STARGAS (plyny a zmesi pre zváranie) a LaserStar (plyny a zmesi pre laserové technológie).

Ak si chcete prezrieť katalógy SIAD venované technickým plynom kliknite tu .

Navigačné menu