Chladiaci plyn header

Chladiaci plyn
Chladiaci plyn

Contattaci refrigeranti

Chladiaci plyn

Spoločnosť SIAD ponúka rôzne typy chladiacich plynov, ktoré sa používajú ako tekutiny v chladiacich okruhoch chladničiek, klimatizačných zariadení a chladičov. Kľúčovými pojmami, ktoré charakterizujú chladiace plyny značky SIAD, sú chlad, účinnosť, ochrana životného prostredia a široká ponuka.

Chladiaci plyn značky SIAD je zárukou dokonale bezpečného a správneho fungovania zariadení so zaistením úspory energie. Spoločnosť SIAD sa oddávna snaží o ochranu životného prostredia. Okrem tradičných fluórovaných uhľovodíkov (HFC) ponúka aj riešenia prijateľnejšie pre životné prostredie: nové zmesi s nízkym potenciálom globálneho otepľovania (gwp), na báze hydrofluórolefínu (HFO) a prírodné chladivá.

Chladiaci plyn SIAD sa dodáva zvyčajne v nasledujúcich formátoch:

  • Tlakové fľaše s objemom 12,5 litra na prenájom (vybavené ventilom na plynnú fázu)
  • Tlakové fľaše s objemom 40 litrov na prenájom (vybavené ventilom na plynnú aj kvapalnú fázu)
  • Tlakové nádoby s objemom 950 litrov (vybavené dvoma ventilmi).

Hlavné výrobky sú k dispozícii aj v malých formátoch „FreeCold“, v predaji vo vratných obaloch:

  • Tlakové fľaše FreeCold s objemom 12 litrov
  • Tlakové fľaše FreeCold Nano s objemom 1 liter, balené v škatuli po 6 kusov
  • Tlakové fľaše FreeCold s objemom 5 litrov na R1234yf.

FLUÓROVANÉ A PRÍRODNÉ CHLADIACE PLYNY

V ponuke spoločnosti SIAD sú fluórované chladiace plyny na báze HFC a HFO. V súčasnosti používané HFC (fluórované uhľovodíky) sú plyny bez obsahu chlóru, s nulovým potenciálom poškodzovania ozónu (odp), ale s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (gwp).

Prírodné chladiace plyny značky SIAD sú, naopak, skutočnou ekologickou alternatívou fluórovaných plynov nielen pre svoju vysokú energetickú účinnosť a pre svoju dostupnosť, ale, predovšetkým, pre svoj minimálny dopad na životné prostredie. Preto sa v súčasnosti stále viac uprednostňujú prírodné chladiace plyny, ako:

NEČISTÉ CHLADIACE PLYNY

Použitie nečistých chladiacich môže všeobecne znamenať:

  • zmenu termodynamických vlastností s možnými účinkami na výkon;
  • chemicko-fyzické zmeny s možným vplyvom na tlaky a materiály, teda aj na bezpečnosť, prípadne, pri úniku do prostredia, problémy súvisiace s toxicitou.

Všetky zmeny v zložení chladiacich plynov v konečnom dôsledku ovplyvnia prevádzku, životnosť a bezpečnosť systému.


Scarica il modulo DICHIARAZIONE PER ACQUISTO GAS FLUORURATI (F-GAS)

Navigačné menu

Dostupný produktový rad
Scopri tutti i gas refrigeranti fluorati SIAD, a base HFC e HFO!
Natural refrigerant gases
Scopri tutti i gas refrigeranti naturali SIAD, vera alternativa green agli F-Gas!
Nariadenie EÚ o F-plynoch
Il Regolamento Europeo F-Gas 517/2014 impone una drastica riduzione nell’emissione di gas a effetto serra. Scarica e leggi il documento!
Služba zberu a likvidácie chladiacich plynov
SIAD offre in tutta Italia il servizio di raccolta e smaltimento dei gas refrigeranti grazie a TECNOSERVIZI AMBIENTALI, società del gruppo specializzata nel management ambientale. Contattaci!