Omrvinková navigácia

Refrigerant gases header

Chladiace plyny

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 60347

 

siad@siad.sk

Refrigerant gases

SIAD ponúka celý rad chladiacich plynov, ktoré sa používajú ako kvapaliny v klimatizačných a chladiacich jednotkách chladiacich systémov.

Okrem základných funkcií, ako je tvorba chladu, účinnosť, ohľaduplnosť voči životnému prostrediu a šírke sortimentu, sa chladiace plyny SIAD vyznačujú:

  • zabezpečenie riadnej a bezpečnej funkcie chladiacich jednotiek a efektívna úspora energie
  • prispenia k ochrane životného prostredia, pretože tieto chladivá neobsahujú látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (HCFC)
  • sú k dispozícii v rôznych typoch a formách tak, aby naplnili požiadavky veľkých i malých užívateľov
  • sú distribuované po celej republike prostredníctvom predajných miest SIAD

 

Navigačné menu

Refrigerant gas collection and disposal service
Waste handling, documentation and tracking requirements apply in all European Union countries.
Nariadenie EÚ o F-plynoch
The F-GAS Regulation is one of the main expressions of EU environmental policy.
Reference regulations
La legislazione in materia di gas refrigeranti.