Distribúcia a technické zariadenia header

Distribúcia a technické zariadenia

Distribúcia a technické zariadenia

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Distribúcia a technické zariadenia

Aby sa plyny mohli používať s maximálnou bezpečnosťou a účinnosťou, ponúka SIAD svojím zákazníkom kvalifikovaný technický servis, ktorý pomáha vo výbere najvhodnejších zariadení a materiálov.

Distribúcia stlačených a skvapalnených plynov z výrobných závodov, z distribučných centier poprípade z predajných miest je závislá od použitého "obalu". Všetky nami a našimi partnermi prevádzkovaná doprava spĺňa požiadavky dohody ADR.

Pri dodávkach skvapalnených plynov cisternami sa využíva systém TGP. Jedná sa o "hardvér a softvér", ktorý priamo pri dodávke produktu zdokumentuje dodané množstvo do zásobníka u užívateľa az mobilné tlačiarne vytlačí aj príslušný protokol (dodací list). Dáta uložené v pamäti sú potom následne vyexportovaná do fakturačného programu NAVISION. Skoršie niekoľkodňové cyklus: dodávka - dodací list - faktúra sa skrátil použitím tohto programu rádovo na niekoľko hodín. 
Program TGP však umožňuje sledovať a následne skvalitňovať rad agend a činností spojených s dopravou a dodávkami. Umožňuje dispečerské riadenie a poskytuje štatistické výstupy (agregácie získaných dát, vykonávanie výpočtov a export dát v požadovanom tvare na ďalšie využitie).

V technických zariadeniach SIAD buduje centralizovanej preteky na distribúciu plynov a našim zákazníkom je k dispozícii široká rada redukčných staníc, vícekomponetní plynové mixéry, zásobníky na skvapalnené plyny, odparovacej stanice, bezpečnostné systémy, dekompresné panely a koncové zariadenia odberových miest; technickí pracovníci firmy tiež študujú, navrhujú a vyrábajú riešenia na zákazku pre akékoľvek špecifické požiadavky.

Navigačné menu

Distribúcia plynov
SIAD designs and builds “turnkey” gas distribution plants based on quality and safety standards criteria defined in the context of our company’s highest development standards.
Technické zariadenia a príslušenstvo
The experience acquired over 90 years in the production and handling of gases, means SIAD is qualified to propose technical assistance in the use of its products and in the choice of the most suitable equipment and materials.