Equipment header

Technické zariadenia a príslušenstvo

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Navigačné menu

Equipment

Skúsenosti získané počas 80 rokov pri výrobe a manipulácii s plynmi znamenajú, že SIAD je kompetentná navrhovať technickú podporu v používaní svojich produktov a vo výbere najvhodnejších zariadení a materiálov.

SIAD navrhuje a vytvára zásobovacie systémy spĺňajúce všetky bezpečnostné požiadavky (zariadenia na manipuláciu s plynmi spolu s bezpečnostným vybavením), napr:

  • redukčné stanice;
  • automatické a manuálne prepínacie jednotky a panely;
  • prietokomery;
  • predhrievača a šetriče plynu;
  • meracie a poplachové systémy;
  • potrubné rozvody a sklady plynov;
  • systémy detekcie netesností;
  • plynové generátory;
  • zmiešavača plynov.

SIAD v Slovenskej republike ponúka zákazníkom okrem dodávok plynov aj dodávky prídavných materiálov a príslušenstva .

Ponúkame dopĺňať výrobky pre aplikácie plynov (produktový rad Arroweld , GCE Autogen Chotěboř a ďalšie) ako sú zariadenia pre zváranie (plameň, oblúk), drôty, spájky a elektródy a zariadenia pre rozvod plynov (redukčné ventily, rozvodné panely, šetriče, filtre atp. ). Ponuka je pochopiteľne sprevádzaná kvalitnou technickou asistenciou ako vo výbere vhodných produktov tak pri vlastnej inštalácii a servisu týchto zariadení.