Omrvinková navigácia

LAT calibration mixtures header

Kalibračné zmesi LAT

Kalibračné zmesi LAT

Contattaci Gas Speciali

Kontakt

Pre viac informácií nás kontaktujte

E-mail: milan_holicek@siad.eu

Navigačné menu

Zmesi LAT

Vďaka svojím skúsenostiam, technickej odbornosti a desaťročnej kompetencii v oblasti prípravy a analýzy sledovateľných metrologických zmesí výskumné laboratórium SIAD získalo akreditáciu ako Kalibračné centrum LAT č. 143 v roku 2001. Zmesi z Kalibračného centra LAT certifikované orgánom Accredia sú nevyhnutné pre každého, kto chce zaistiť správny systém vysledovateľnosti a dohľadateľnosti v rámci svojich vlastných meraní: kalibračné centrá, skúšobné laboratóriá, spoločnosti pôsobiace v oblasti životného prostredia a zdravotníctva či akýkoľvek systém fungujúci v rámci zaisťovania kvality. Accredia je jediným talianskym národným akreditačným orgánom menovaným štátom pre vykonávanie akreditačných činností a výsledky procesov merania a kalibrácií vykonávaných akreditovaným laboratóriom sú uznávané a prijímané na medzinárodnej úrovni, a to vďaka dohodám o vzájomnom uznávaní zo strany akreditačných organizácií. Vyrábané zmesi LAT a postupy kalibrácie vykonávané v kalibračnom centre LAT spoločnosti SIAD nadväzujú na jednotky medzinárodnej sústavy (SI), a sú teda uznávané na medzinárodnej úrovni. Okrem toho je laboratórium akreditované pre výrobu referenčných materiálov RMP centrum č. 143. Kalibračné centrum LAT a RMP centrum sú výsledkom neustáleho vývoja a zdokonaľovania postupov spoločnosti SIAD využívaných pri príprave kalibračných zmesí.

Kalibračné centrum LAT spoločnosti SIAD je akreditované v súlade s nasledujúcimi štandardmi:

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17025 pre gravimetrickú a analytickú kalibráciu plynných zmesí a prístrojov na analytické meranie (od roku 2001).

 • UNI CEI EN ISO/IEC 17034 pre výrobu certifikovaných referenčných materiálov (od roku 2005).

Vďaka týmto akreditáciám môže SIAD vyrábať:

 • Gravimetricky kalibrované zmesi plynov podľa ISO 6142-1 a overené analyticky. Ide o dohľadateľné zmesi certifikované orgánom Accredia G-CRM a W-CRM.

 • Zmesi plynov kalibrované analyticky porovnaním s ostatnými sledovateľnými vzorkami centra a výrobcu podľa normy ISO 6143. Ide o sledovateľné zmesi A-CRM.

 • Referenčné materiály (C-CRM) certifikované gravimetrickou skúškou podľa ISO 6142-1 s certifikovanou zárukou stability dodanej zmesi.

Výrobca tak môže zaručiť a deklarovať stabilitu týchto zmesí v príslušnom osvedčení. Táto záruka vychádza zo štúdií stability, ktoré centrum RMP absolvuje od založenia laboratória a systematicky od roku 2004. Referenčné zmesi LAT sa používajú ako kalibračné vzorky a súvisiaci postupy kalibrácie sa vykonáva podľa aplikovateľnej normy ISO 6143.

Centrum a výrobca môžu vyrábať sledovateľné zmesi LAT, ktoré môžu byť použité v oblasti životného prostredia:

 • na monitorovanie emisií plynov do ovzdušia;

 • na kontrolu kvality ovzdušia a pracovného prostredia;

 • na monitorovanie priemyselných emisií;

 • na kontrolu emisií vozidiel a spaľovacích motorov.

Centrum a výrobca môže okrem toho vyrábať sledovateľné metrologické zmesi a certifikované referenčné materiály:

 • s maticou metánu, ktorá kopíruje zloženie zemného plynu;

 • obsahujúce zlúčeniny síry a aromatické látky zemného plynu;

 • pre kontrolu rafinérskych plynov;

 • obsahujúce etanol pre kalibráciu alkohol-testerov;

 • pre kontrolu koncentrácie vody v plynoch.