Plyny pre potravinárstvo header

Plyny pre potravinárstvo

Plyny pre potravinárstvo

Contattaci food

Kontakt

Pre viac informácií nás kontaktujte

E-mail: foodandbeverage@siad.eu

Navigačné menu

PLYNY V POTRAVINÁRSTVE

Spoločnosť SIAD dodáva plyny pre potravinárstvo, technológie a iné služby vysokej kvality, ktoré zaručujú absolútnu bezpečnosť potravín, ako aj účinné a inovatívne aplikačné riešenia. Plyny pre potravinárstvo SIAD sa používajú v rôznych výrobných procesoch pri výrobe potravín a nápojov, ich osvedčenia potvrdzujú zhodu s normou UNI EN ISO 22000:2005 a normou FSSC 22000:2010.

V závislosti od ich aplikácie sa plyny pre potravinárstvo značky SIAD môžu používať ako aditíva, pomocné prevádzkové plyny a ako suroviny, za zachovania organoleptických, inovačných a kvalitatívnych charakteristík potravín.

Hlavnými plynmi pre potravinárstvo používanými pri výrobe potravín a nápojov sú oxid uhličitý, dusík, argón a kyslík, ktoré umožňujú zachovávať organoleptické vlastnosti výrobkov, predlžovať ich trvanlivosť a teda zlepšovať charakteristiky ovplyvňujúce predaj výrobkov. Plyny pre potravinárstvo SIAD preto umožňujú:

  • optimalizovať výrobné cykly zvyšovaním objemov
  • mať väčší teritoriálny dosah a možnosti distribúcie
  • znižovať výrobné náklady a straty

SÉRIE A SLUŽBY SÚVISIACE S PLYNMI PRE POTRAVINÁRSTVO

Plyny pre potravinárstvo série Foodline® spĺňajú všetky bezpečnostné a kvalitatívne požiadavky platných predpisov a noriem. Platí to aj pre oxid uhličitý, ktorý sa dodáva na sýtenie nápojov v rámci služby Happydrink®, určený pre verejné stravovanie, ako aj v rámci služby iSpring, na sýtenie vody a nápojov v domácnostiach. Naopak, systém Aroma+ zaisťuje uchovanie pôvodnej arómy, chuti a vzhľadu potravinárskych výrobkov.

Spoločnosť SIAD je jednou z prvých spoločností, ktoré získali osvedčenie pre produkciu plynov pre potravinárstvo a ktoré predstavujú svetovú špičku v oblasti hygieny a bezpečnosti podľa nasledujúcich predpisov:

  • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), metóda vlastnej kontroly hygieny s cieľom chrániť zdravie spotrebiteľa. Na základe tejto metódy sa dôsledne analyzujú všetky fázy, od výroby potravín až po predaj konečnému spotrebiteľovi, s cieľom zistiť najrizikovejšie miesta pre hygienu výrobku a prijať primerané systémy prevencie.
  • ISO 22000, základná norma pre systémy manažérstva bezpečnosti potravín. Táto norma umožňuje všetkým podnikom zapojeným do potravinárskeho reťazca presne identifikovať riziká, ktorým sú vystavené a účinne ich riadiť.
  • FSSC 22000 je certifikačná schéma pre výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov, ktorá pomáha dosiahnuť splnenie bezpečnostných noriem vo výrobných procesoch a v rámci dodávateľského reťazca. Norma FSSC bola schválená zo strany GFSI (Global Food Safety Initiative) a je rovnocenná, pre poľnohospodárskych a potravinárskych výrobcov, s technickými normami BRC Food (British Retail Consortium) a IFS (International Food Standard) používanými v maloobchodnom predaji.