The new SIAD AF header

Nová hmota SIAD AF

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

The new SIAD AF

Na základe předpověděného nevyhnutného zákazu azbestu SIAD začala v roku 1980 vo svojich laboratóriách v Oslo Sopra vykonávať rozsiahly výskum alternatívnych, ekologicky kompatibilných vlákien vo vývoji novej "zbrane" do svojej výzbroje - nové bezazbestové porézny plniace hmoty.

Vynikajúce výsledky dosiahnuté so špeciálnymi uhlíkovými vláknami, vyvinutými z prísne vyberaných surovín použitím moderných výrobných technológií, umožnili SIAD patentovať v roku 1992 novú ekologickú hmotu SIAD AF. Táto nová porézne plniaca hmota znamenala ekologické a kvalitatívne zlepšenie oproti hmote "Silica Sintex 92%"; skladá sa zo syntetického kremičitanu vápenatého, v princípe xonotlitu, (5CaO. 5SiO2.H2O) a malého množstva tobermoritu (CaO.SiO2. NH2O), získaných chemickou reakciou oxidu vápenatého s oxidom kremičitým za určitých podmienok teploty a tlaku. Výsledkom je monolitická zlúčenina, ktorá okrem vysokej mechanickej odolnosti má výraznú kapilárnej štruktúru s pórmi menšími ako 1 mikronmilimetr v priemere, ktorá dodáva materiálu vysoko porézny alveolárna štruktúru.

Ako spojivo použila SIAD miesto azbestu vlákna, ktoré hoci patrí do veľkej rodiny uhlíkových vlákien, vyznačujú sa špeciálnym zložením a majú vlastnosti, ktoré poskytli vynikajúce výsledky.

Príprava SIAD AF® porézne plniace hmoty vyžaduje použitie špeciálne vybraných zložiek, ktoré zodpovedajú špecifikáciám pre najvyššie štandardy čistoty, a prebieha v moderných závodoch vybavených riadiacimi systémami zaručujúcimi absolútnu konštantnosť chemických a fyzikálnych vlastností konečného produktu.

SIAD AF® porézne plniaca hmota spĺňa medzinárodnú normu ISO 3807, ktorá špecifikuje nasledujúce testy:

  • test pórovitosti
  • pádová test (10x pád z výšky 70 cm)
  • test pri vysokej teplote (pri 65 ° C)
  • test vnútorné zápalnosti.

Táto nová porézne plniaca hmota bola už schválená niekoľkými medzinárodnými organizáciami. Medzi nimi môžeme menovať BAM (Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung) v Berlíne.
Štandardné vlastnosti porézne plniace hmoty SIAD AF® sú:

  • hustota: 270 g/l
  • pórovitosť: 92%
  • pevnosť v tlaku: 35 ÷ 45 bar.

Plniace chrarakteristiky

Navigačné menu