Inert gas fire extinguishing systems header

Inertné plyny pre hasiace systémy

Contact us wall system 300

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: wallsystem300@siad.eu

Inert gas fire extinguishing systems

 

Wall System 300® je protipožiarny systém vyvinutý firmou SIAD na báze inertných plynov s technológiou pracujúci s tlakom 300 bar.

Wall System 300® ťaží predovšetkým z flexibilty vďaka možnosti Local Refilling System(systém doplňovania v mieste), ktorý funguje úplne samostatne a nezávisle, a ktorý úplne eliminuje potrebu pravidelne obmeny vyprázdnených fliaš.

Oxid uhličitý je najdlhšie a najčastejšie používaným plynom pre hasenie. Stretneme sa s ním v snehových hasiacich prístrojoch. Tento umelý sneh je jedna z foriem oxidu uhličitého.

Menej poznáme ale je, že oxid uhličitý je možné tiež využívať ako plyn v centrálnych hasiacich systémoch, kde je celý proces hasenia automatizovaný. Väčšinou sa používa v dvoch variantoch - ako nízkotlakový, kedy tlak v nádobe je daný odparujúcim sa oxidom uhličitým, alebo vysokotlakový, kedy je tlak plynu zvýšený až na 200 bar, čo umožňuje rýchlejší zaplynovanie priestoru. Samotný princíp hasenia je jednoduchý a spočíva v znížení koncentrácie kyslíka v priestore horenia. Väčšinou postačuje, aby sa jeho koncentrácia dostala pod 15% a oheň zhasne. Výhodou systému je to, že sa plyn dostane do všetkých priestorov hasené miestnosti a nie je nutné ho smerovať priamo na horiace miesta, tak ako je bežné napríklad u hasiacich prístrojov.

Zmesi inertných plynov pracujú na podobnom princípe tj cieľom je zníženie alebo vytlačeniu kyslíka z priestoru horenia. Tieto zmesi sú na trhu pod rôznymi názvami av rôznych kombináciách (napr. Argonite, tj zmes 50% N2 a 50% Ar, alebo Inergen, tj zmes 52% N2, 40% Ar a 8% CO2), ich účinok je ale veľmi podobný. K vytesnenie kyslíka dôjde veľmi rýchlo (v uzavretom priestore okolo 60 sekúnd). Navyše ide o plyny, ktoré nijako nepoškodí zariadenia v miestnosti a teda likvidácia škôd je menej nákladná. Jedinou nevýhodou týchto systémov je nemožnosť dlhšieho pobytu osôb v hasené priestore. Preto je celý centrálny hasiaci systém vybavený požiarnymi hlásičmi, ktoré umožnia evakuáciu osôb z priestoru a až následne sa spúšťa hasiaci proces. Ale aj po spustení hasiaceho procesu je možné miestnosť opustiť - než dôjde k zníženiu koncentrácie kyslíka pod 15%.

Hasiace systémy pracujúce s inertnými plynmi sú určené hlavne pre ochranu počítačových centier, servroven, riadiacich stredísk, telekomunikačných ústrední, laboratórií, múzeí atď Inými slovami - všade tam, kde sú cenné veci a drahá zariadenia, ktoré by pri hasení iným spôsobom mohla byť nenávratne poškodená.