Fire protection systems header

Protipožiarne systémy

Contact us wall system 300

Contact Us

Do you want to know more?

E-mail us: wallsystem300@siad.eu

Fire protection systems

SIAD je v technologickej spolupráci s významnou firmou, ktorej detekčný systém je v súlade s existujúcimi právnymi predpismi, ako EN12094-1 a EN54.

  • klasické ovládacie panely
  • analógové ovládacie panely
  • hasiace ovládacie panely
  • konvenčné, analógové a adresovateľné detektory
  • sirény a opticko-akustické výstražné systémy
  • manuálne hlásiče
  • poplašné opakovače
  • príslušenstvo