Specialty, pure and very pure gases, mixtures header

Špeciálne plyny
Špeciálne plyny

Contattaci Gas Speciali

Contact Us
specialtygases_siad@siad.eu

Specialty, pure and very pure gases, mixtures

V druhej polovici 30. rokov minulého storočia výskumní pracovníci SIAD začali systematické štúdie procesov priemyselnej výroby čistého vodíka elektrolýzou (vody) a čistenie etylénoxidu; procesy, ktoré sa potom stali súčasťou rastúceho talianskeho chemického priemyslu.

Táto počiatočná práce (vychádzajúci z dôkladného výskumu a jeho systematické aplikácie vo výrobných procesoch) stále predstavuje základný aspekt filozofie našej spoločnosti as postupujúcim časom a skúsenosťami vytvára spoľahlivé techniky a kapacity pre rýchlu reakciu výroby na dopyt. Užívatelia čistých plynov a referenčných zmesí sú stále (ako inak) náročnejšie pokiaľ ide o kvalitu.

Za špeciálne plyny sú označované tie plyny, ktoré majú veľmi vysokú čistotu pre využitie v analytických laboratóriách, pre výskum a priemyselné aplikácie, ktoré vyžadujú použitie produktov zvláštne kvality (napr.: elektronický priemysel). Dôležitá časť skupiny špeciálnych plynov je tvorená etalónovou plyny s dvoma alebo viacerými komponenty pre kalibráciu prístrojov a analyzátorov a tiež špeciálnymi kompozíciami pre použitie vo výskume a vývoji.

 

Navigačné menu

Čisté a velmi čisté plyny
SIAD prepares and supplies high purity and very high purity gases for use in analytical and research laboratories and for industrial applications requiring extremely high quality products.
Plyny pre polovodiče
SIAD, nell’offrire la propria linea di gas semiconduttori, garantisce affidabilità e sicurezza. Affidati a SIAD!
Vzácne plyny
Rare gases include the noble gases, xenon, krypton and neon, and are present in the atmosphere in trace amounts.
Plynné zmesi
SIAD is a leading supplier of a complete line of exacting, consistent gas mixtures used in environmental, industrial, medical, and scientific applications.
Nevratne flase lightcyl
Easy to handle and manage: these are the features of LIGHTCYL, the disposable cylinders developed by SIAD for users of certified mixtures and pure gases.