Gas mixtures header

Plynné zmesi
Plynné zmesi

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 60347

 

siad@siad.sk

Gas mixtures

SIAD je popredný dodávateľ kompletného sortimentu náročných konzistentných plynných zmesí, ktoré sa uplatňovaná v ekologických, priemyselných, lekárskych a vedeckých aplikáciách.

SIAD zmesi sa vyrábajú z dvoch až viac ako 40 zložiek a riadi sa prísnymi bezpečnostnými a kvalitatívnymi štandardmi počas celého výrobného procesu za použitia najmodernejších technologických zmiešavacích systémov.