Omrvinková navigácia

Služby header

Služby

Služby

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Služby

Od roku 1927 dodáva firma SIAD plyny, systémy a technológie v špičkovej kvalite a úplne bezpečne. Skúsenosti zaberajúce 90 rokov vo svete plynov nám umožňujú ponúkať v súčasnej dobe kompletný rozsah služieb, uspokojujúcich najdômyselnejšie požiadavky, a pokračovať vo vývoji nových a účinnejších riešení v používaní plynov vo výrobných procesoch.

Profesionalita a know-how technických pracovníkov SIAD sú k dispozícii našim klientom každodenne; sledujeme potreby zákazníkov, aby sme mohli úspešne reagovať na ich požiadavky.

Koncepcia SIAD MICO je základným pilierom rozširovania služieb zákazníkom a partnerom spoločnosti SIAD. Realizáciou jednotlivých krokov dochádza k úsporám, zvýšeniu kvality výrobkov a produktivity pri výrobe a tiež k zvýšeniu bezpečnosti práce.

Koncepcia SIAD MICO sa skladá z troch oblastí:

  • plynárenský previerka - optimalizácia zásobovania
  • technologická previerka - optimalizácia výroby
  • bezpečnostná previerka - zníženie rizík a BOZP