Omrvinková navigácia

Flexigas header

Flexigas

Flexigas

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Services

FLEXIGAS je nová služba SIAD, ktorá zaručuje odberateľom plynu dodávku optimálneho množstva plynu a je založená na meranie konkrétnej spotreby podľa požiadaviek pre rôzne aplikácie.

Táto nová služba je ponúkaná tak, aby zlúčila mimoriadne vysokú kvalitu plynov SIAD (ktorá bola vždy oceňovaná v rôznych odvetviach, v ktorých nachádza uplatnenie), s flexibilitou vo výbere ponuky režimov, takže užívatelia môžu nájsť mechanizmus, ktorý najviac vyhovuje ich vlastným, konkrétnom výrobným požiadavkám.

 

Nový spôsob dodávok

Pokiaľ ide o dodávky klasické, existujúce schémy dodávok zahŕňajú fľaše, zväzky fliaš (obsahujúce 16 fliaš) a stabilné kryogénne zásobníky, avšak bez toho, aby bolo niečo medzi tým. Problém bol v zaistení spotrebných požiadaviek, ktoré patria niekam medzi kapacitnými možnosťami zväzkov a stabilných zásobníkov. FLEXIGAS vyplnil túto medzeru.

Nová služba je založená na využívaní mobilných nádrží (kontajnerov) v zásade rovnakých rozmerov a hmotnosti ako má zväzok fliaš, ale ktoré obsahujú plyny v kvapalnom stave, a tým je možné až strojnásobiť inštalovanú kapacitu.