Omrvinková navigácia

Anlytická podpora header

Anlytická podpora

Anlytická podpora

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Anlytická podpora

Analýzy plynov používané vo výrobe 
Plyny sa používajú v mnohých výrobných procesoch a niekedy je nevyhnutné kontrolovať ich parametre alebo obsah nečistôt, aby bolo možné lepšie porozumieť pracovnému procesu.

SIAD môže ponúknuť buď analytickú podporu, previerku vašich prístrojov alebo analýzu prídavných parametrov.

Analýzy prostredia v operačných sálach 
Analýza prostredia v operačných sálach je čoraz dôležitejšia pre zabezpečenie zdravia pacientov podrobujúcich sa chirurgickému zákroku a pre splnenie požiadaviek daných zákonom pre daný sektor. SIAD poskytuje analytické služby pre overenie:

  • že vzduch vyrábaný našimi kompresorovými jednotkami vyhovuje všetkým parametrom predpokladaných v oficiálnom liekopisu;
  • pracovnú expozíciu anestetikám v operačných sálach podľa obežníku č 5 zo 14. marca 1989 Všeobecné smernice SIP - Divízia III - č 403/13.2/380.

Analytická asistencia pri používaní kalibračných zmesí 
Používanie kalibračných zmesí vyžaduje dobré znalosti v odbore analýzy plynov.
Kým u niektorých zmesí sú opatrenia, ktoré treba prijať, relatívne jednoduché, u iných, ako sú zmesi obsahujúce korozívne plyny alebo zmesi so zložkami v nízkych koncentráciách, nemusí byť konkrétna metodológia ich používania dobre známa.
SIAD ponúka asistenciu pri riešení problémov, na ktoré môžu zákazníci naraziť pri používaní týchto zmesí.

Školenia v analýze plynov a plynných zmesí 
Na vykonávanie správnych analýz je potrebná kombinácia zodpovedajúceho prístrojového vybavenia s dobrými znalosťami a skúsenosťami pokiaľ ide o faktory, ktoré by mohli znehodnotiť výsledky.

V skutočnosti, na základe typov otázok smerovaných na našu firmu, často zisťujeme, že analýzy plynov sú nesprávne kvôli chybám vo vzorkovaní, chybnému výberu materiálov prichádzajúcich do styku s plynmi alebo nekompatibilite a vzájomnému ovplyvneniu medzi analyzovanými plyny atď.
SIAD ponúka vzdelávacie kurzy v používaní techník a najlepšej praxe s cieľom dosiahnuť správnych analýz a vyhnúť sa možným chybám.

Kontrola funkčnosti analyzátorov plynov 
Prevádzkové analyzátory treba pravidelne kontrolovať, aby bola istota, že stále poskytujú spoľahlivé údaje.

SIAD vykonáva tieto kontroly buď použitím SIAD plynných vzorkových kalibračných zmesí alebo zmesí vyrábaných v SIT centre č 143.

SIAD ponúka svoje know-how a skúsenosti v poskytovaní rád pre správny výber používaných prístrojov a ich prevádzkové konfigurácie.