Scarlet Line header

Horúca linka a diaľkové sledovanie dát

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 60347

 

siad@siad.sk

Scarlet Line

Scarlet Line and telereading

Stály vývoj technológie a vzrastajúca komplexnosť organizácie priemyselných závodov vyústili v potrebu ponúkať stále sofistikovanejšie služby pre zákazníka / konečného užívateľa. Na základe dôkladného prieskumu a analýzy trhu zaviedla spoločnosť SIAD "horúcu linku" a diaľkové sledovanie dát.

Horúca linka

Služba "horúcej linky", ktorá je aktívna už niekoľko rokov, spočíva v tom, že 24 hodín denne je k dispozícii telefónna horúca linka užívateľovi, ktorého výrobné cykly majú určité charakteristiky (nepretržitý 24 h výrobný cyklus, nemožnosť zastavenia atď.) Cieľom "horúcej linky" je reagovať na akýkoľvek havarijný stav, ku ktorému by došlo v závode zákazníka tak, aby bolo možné podniknúť najvhodnejšie a okamžité kroky na vyriešenie problému.

Diaľkové sledovanie dát

Pre firmy, používajúce pre svoju produkciu odber plynu zo stacionárnych kryogénnych zásobníkov skvapalneného plynu, ponúka SIAD možnosť zavedenia služby "diaľkového monitorovania dát". Týmto spôsobom je možné mať v ktorýkoľvek okamih prehľad o zásobe plynu v zásobníku a optimálne organizovať jeho doplnenie. 

Inštaláciou mikroprocesora na zásobník u odberateľa možno cez telefónnu linku sledovať aktuálny stav množstvo náplne na ktoromkoľvek spojenom mieste, ktoré je vybavené príslušným programom. V prípade, že týmto miestom je dispečing SIAD, je možné organizovať optimálne dopĺňanie kvapalného plynu bez toho , aby ich musel odberateľ objednávať. 

Výhody: 

  • Priebežné sledovanie spotreby plynu
  • Istota trvalej zásoby plynu
  • Možnosť organizácie optimálneho zásobovania bez nutnosti objednávok zo strany odberateľa
  • Možnosť sledovania vývoja spotreby plynu
  • Možnosť rýchlej reakcie na náhle zmeny spôsobené napríklad únikom plynu
  • Úspora pracovných síl odberateľa
  • Garancia SIAD za včasné a kvalitné dodávky plynu do zásobníka
  • Možnosť prevzatia zodpovednosti SIAD za technický stav zásobníka odberateľa


SIAD v Slovenskej republike ponúka túto službu približne 5 rokov a za túto dobu využili túto ponuky desiatky organizácií predovšetkým zo zdravotníctva ale aj rad subjektov z priemyslu , najmä tie s nepretržitou prevádzkou.