Omrvinková navigácia

Služby na stavenisku header

Služby na stavenisku

Služby na stavenisku

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Služby na stavenisku

Medzi hlavnými skupinami pôsobiacimi v oblasti technických plynov je spoločnosť SIAD už niekoľko rokov spoľahlivým partnerom pre stavebné firmy, a to vďaka diverzifikácii nášho produktového portfólia a zvýšeniu dostupnosti fliaš a tiež vďaka rozsiahlej sieti v celom regióne, ktorá je schopná uspokojiť všetky požiadavky.
Zváracie zmesi STARGAS®, ktoré sú výsledkom výskumu a viac ako 85 rokov skúseností v operáciách zameraných na zákazníka, sú špeciálne vyvinuté v súvislosti s jednotlivými projektmi zvárania.
Okrem plynov a zmesí, SIAD ponúka celý rad exkluzívnych produktov a služieb, špecificky zameraných na staveniská s cieľom odstrániť úzke miesta zbytočných a neproduktívnych postupov, ktoré môžu spomaliť činnosti na stavenisku a zvýšiť prevádzkové náklady.

  • Jediný bod odkazu na národnej úrovni
    SIAD poskytuje jediné kontaktné miesto pre všetky staveniská, ktoré patria konkrétnej spoločnosti, s centralizovanými nákupnými rozhodnutiami. Jednotliví stavbyvedúci sa nemusia starať a hľadať dodávateľov plynu a zváracích materiálov v okolí stavby a nemusia osobne vyjednávať ceny a dodacie podmienky, čo zvyčajne vedie k mnohým rokovaniam a objednávkam s rôznymi podmienkami pre každú stavbu. To znamená, že stačí vystaviť jednu jedinú objednávku (v porovnaní s veľkým počtom menších roztrieštených objednávok) s rovnakými podmienkami pre všetky stavby.
  • Sledovanie fliaš
    Táto služba ponúkaná exkluzívne spoločnosťou SIAD umožňuje posielať klientovi mesačný výpis dodaných fliaš, rozdelených podľa stavieb. Zákazník tak má možnosť sledovať svoj stav fliaš mesačne a nie len pri ukončení stavby, a tiež prijímať nápravné opatrenia v prípade straty, a okamžite riešiť akékoľvek kritické otázky a vyhnúť sa vzniku ďalších neočakávaných nákladov pri ukončení prác. To má za následok väčšiu transparentnosť a úspory pri prenájme fliaš.
  • Správa s úsporou času
    Dodávka na národnej úrovni umožňuje zákazníkovi zefektívniť svoju správu administratívy a získať konkurencie schopnú cenu. Súhrnná faktúra bude tiež sprevádzaná súpisom spotreby na jednotlivých staveniskách, vrátane kópií dodacích dokumentov. Tým pádom dostane zákazník jeden súhrnný dokument, z ktorého bude schopný zistiť čiastky jednotlivých objednávok.

Ak chcete zistiť podrobnosti o všetkých službách ponúkaných pre staveniská, pozrite sa do katalógu.