Omrvinková navigácia

Total Gas Management header

Total Gas Management

Total Gas Management

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Total Gas Management

PLATINUM - Total Gas Management

S cieľom splniť stále rastúce nároky a požiadavky z niekoľkých priemyselných odvetví ponúka SIAD svojim klientom služby Total Gas Management.

Je to integrovaný produkt ktorý zahŕňa všetky časti zásobovacieho procesu: objednávka, doprava, dodávka, kvalita a čistota produktu, príslušný servis, údržba a bezpečnosť používaných plynov a súvisiacich systémov.

Touto cestou sú skúsenosti, flexibilita, spoľahlivosť a profesionalita SIAD k dispozícii jej zákazníkom, ktorí potom môžu zamerať všetky svoje aktivity na svoju hlavnú podnikateľskú činnosť. Výhodami používania tohto typu služieb sú nižšie náklady na riadenie a lepšiu výrobnú výkonnosť.

Vďaka modulárnej štruktúre riešenia v rámci programu "Platinum" je možné dosiahnuť mnohých výhod, ako je napríklad:

  • zníženie prevádzkových nákladov
  • zvýšenie bezpečnosti
  • úplná spoľahlivosť pri používaní plynov
  • zvýšená produktivita
  • stála dostupnosť produktu.