Remote control and sensing header

Diaľkové sledovanie dát

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Remote control and sensing

Na základe prenosu dát telefónnymi linkami a technológií GSM umožňuje SIAD diaľkové ovládanie monitorovať prevádzkové podmienky kryogénnych a tlakových nádob a tiež rad ďalších prevádzkových štandardov s plynovými zariadeniami.
Štatistika a údaje dôležité pre spotrebu produktu (či ide o kvapalný alebo plynný stav) sú kedykoľvek k dispozícii na webovej stránke prostredníctvom chráneného a vyhradeného prístupu. Okrem toho automatická správa poplachových hlásení zaisťuje možnosť okamžitej pomoci v prípadoch havárie alebo ak spotreba vybočí z normálu.
Služba zaručuje maximálnu flexibilitu a maximalizovanými úroveň bezpečnosti vďaka modulom.