Client Functions header

Klientské funkcie

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Client Functions

Klient bude mať prístup k nasledujúcim parametrom:
  • historické dáta v tabuľkovom alebo grafickom formáte;
  • na vyžiadanie obdrží poplachové hlásenia prostredníctvom SMS len pre informáciu.