Služba Platinum header

Služba Platinum

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Služba Platinum

Voľba služby Platinum znamená, že máte k dispozícii najkompletnejší možný rozsah služieb plynového hospodárstva.
Inžinieri, technici údržby a pracovníci logistiky sú k dispozícii našim klientom v akomkoľvek druhu podpory, ktorú môžu potrebovať .
Modul Technickej bezpečnosti a údržby na kryogénnych zásobníkoch poskytuje sériu preventívnych údržbových zásahov a pomoci v prípade havárie alebo poruchy.
Skúsenosti našich technikov sú k dispozícii zákazníkom, aby bola zaručená bezpečnosť prevádzky závodu rovnako ako vysoká účinnosť a znížené riziko havárie.

Periodické kontroly a servis 
Pri každej návšteve pracovníkov údržby v závode sa vykonáva séria kontrol podľa kontrolnej zostavy vypracovanej na základe charakteristík závodu a špecifických potrieb klienta:
  • Kontrola plynového hospodárstva a skladovacích priestorov;
  • Kontrola správnej funkcie reduktorov tlaku;
  • Kontrola centrálnych rámp;
  • Kontrola správnej funkcie ventilov;
  • Kontrola tesnenia rúr a hadíc, kalibrácia bezpečnostných ventilov;
  • Kontrola tesnenia na plynovom závode pod tlakom;
  • Kontrola tesnenia na plynové inštalácie ventilov prerušenia dodávky.
Servis u klienta 
Všetky bežné návštevy pracovníkov údržby vykonávajú špecializovaní technici zbehlí v požiadavkách a normách na bezpečnosť podľa súčasných požiadaviek.
Návštevy je možné vykonávať raz za polrok, štvrťrok alebo v akýchkoľvek iných intervaloch frekvencie požadovaných klientom.
Na konci každej návštevy je klientovi odovzdaná správa obsahujúca súpis kontrol a bežných údržbových zásahov uskutočnených technikmi.