Omrvinková navigácia

Vzduch header

Vzduch

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Vzduch

Technické vlastnosti 
Produkt: zmes N2 a O2
Relatívna hustota (vzduch = 1): 1
Vzhľad : bezfarebný plyn 
Zápach : bez zápachu 
Limit horľavosti vo vzduchu : nevzťahuje sa


Technické vlastnosti


Vzduch sa používa v nasledujúcich aplikáciách:

  • dýchacie prístroje
  • plynová chromatografia
  • atómová absorpcia
  • nulovací plyn na kalibráciu prístrojov.

 

Vzduch je oxidačné činidlo podporujúce horenie.
Aby sa zabránilo škodlivým javom, musia výrobcovia aj zákazníci dodržiavať prísne bezpečnostné pravidlá pre skladovanie a manipuláciu s acetylénom a riadiť sa naším bezpečnostným listom pre vzduch.

 


Bezpečnostný list - Vzduch


 

Vzduch sa odoberá z atmosféry aspiračním systémom. Prechádza filtráciou a čistením, aby bol pripravený na plnenie do tlakových fliaš a dodaný našim zákazníkom.

Spôsoby dodávky vzduchu a služieb pre zákazníkov SIAD zahŕňajú:

  • doprava v tlakových fľašiach a zväzkoch tlakových fliaš
  • projekcia a inštalácia systémov distribúcie plynov
  • dodávka zariadenia pre správne používanie plynov
  • podpora a technické poradenstvo v doprave, distribúciu a aplikáciu plynov.

Vzduch je tiež možné dodávať:

  • v špeciálnych a kalibračných zmesiach rôzneho zloženia na zákazku.
  • vo forme syntetického vzduchu.

 


Spôsoby zásobovania