Xenón header

Xenón

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Xenón

Xenon, Xe, je bezfarebný, bez zápachu, nehorľavý, inertný plyn.

Aplikácia
Žiarovky, lasery, meranie prietoku krvi mozgom, výskum fyziky vysoko energetických častíc, pohonná látka pre iónové pohonný motory (elektrické motory).
Xenon umožňuje zvýšiť účinnosť RTG lúčov pri zníženej intenzite žiarenia; v zmesi s kyslíkom sa používa na zlepšenie kontrastu v CT zobrazovania pri stanovení prietoku krvi. Používa sa vo výrobe vysoko intenzívnych svetelných zdrojov pracujúcich v ultrafialovej oblasti.

Kompatibilita materiálov 
Kovy: mosadz; nerezová oceľ; uhlíková oceľ; hliník; zinok; meď; Monelův kov.
Plasty: Kel-F; PTFE; PVC; polykarbonáty; polyuretány.
Elastoméry: Viton; Buna-N; Neopren.

Technické vlastnosti :
Atómová hmotnosť : 131.30
Špecifická hmotnosť (vzduch = 1): 4.56
Zápach : žiadny 
CAS registračné číslo : 7440-63-3
Základné izotopy : 129, 131, 132
Kritická teplota : 289.75 K / 16.6 °C
Kritický tlak : 58.4 bar
Bod varu : 164.55 K / -108.6 °C
Bod topenia : 161,15 K / -112 °C


Xenon sa používa v žiarovkách. Keďže k vytvoreniu rovnakého svetelného výkonu je treba menej energie než u bežných žiaroviek, vlákno nemusí byť toľko žhavenia a jeho životnosť sa predĺži. Vďaka svojim vysoko intenzívnym svetelným charakteristikám sa xenon používa v oblasti letectva v zábleskových vodiacich svetlách na stĺpoch pozdĺž pristávacích dráh. Najnovšie inovácie v automobilových predných svetlometoch sú oblúkové výbojové svetlomety.

Xenónové zábleskové lampy sa používajú v laseroch k aktivácii alebo naštartovanie laserového svetla. Hoci rýchly pokrok v laserovej technológii v posledných dvoch dekádach vyústil v rad pulzných koherentných zdrojov žiarenia v infračervenej a viditeľnej časti spektra, bolo v ultrafialovej oblasti k dispozícii len málo komerčných vysoko výkonných zdrojov až do objavu excimerového laseru, ktorý často používa na naštartovanie xenónový "záblesk ". Xenon a lasery nachádzajú tiež možné uplatnenie v oblasti čistenia odpadových vôd generovaním ultrafialového svetla. Súčasné systémy sú založené na lampách sa ortuťovými parami.

Xenónové zábleskové lampy, ktoré boli pôvodne vyvinuté ako zdroj energie pre laserové lúče, produkujú viac fotónov a vysielajú ich na energetických hladinách päťkrát aj viackrát intenzívnejších ako ortuťové lampy.

Xenon umožňuje získať lepší RTG lúče pri nižšej intenzite žiarenia a v zmesi s kyslíkom sa používa na zlepšenie kontrastu v CT zobrazovania a stanovenie prietoku krvi.

Plazmové panelové displeje (PDP) používajúce xenon ako jeden z plniacich plynov môžu čoskoro nahradiť veľké zobrazovacie trubice v televíziách a počítačových monitoroch. Nástup HDTV spolu s plochými PDP panely sľubuje revolúciu v priemysle televízií a počítačových displejov.

Kvapalný xenón bol navrhnutý na použitie v kalorimetri pre detekciu subatomových častíc. Týmto problémom sa zaoberá mnoho výskumných pracovísk po svete. Keďže hustota kvapalného xenónu je asi 500x vyššia ako bežných plynov používaných v detektoroch častíc a jeho atómy sú teda tesnejšie napchaté, sľubuje táto technológia mimoriadnu citlivosť a presnosť až 10x vyšší než predchádzajúce zariadenia v stanovení polôh častíc. Počas procesu detekcie sa xenon fakticky nespotrebováva, ale je recyklovaný, takže okrem požiadaviek na počiatočné náplň sú straty doplňovaním u zariadení tohto typu malé.

Jednou z najnovších známych oblastí použitia xenónu je letecký priemysel. Aj keď to nie je nová myšlienka, použitie xenónu ako pohonné látky v polohovacích pomocných raketách u družíc nabralo v poslednej dobe rýchly spád.

Tieto svetlomety sú ďaleko menšie, ich životnosť je 6x dlhšie a produkujú belšie svetlo. Žiarovky sú malé - veľkosťou asi ako zápalka - obsahujú xenón a dve malé volfrámové elektródy.

Preskočením cez medzeru medzi elektródami vytvára elektrina veľmi intenzívne biele svetlo. Vďaka malým rozmerom je veľkosť celej lampové zostavy redukovaná na rozmer kreditnej karty.

Výsledkom sú lepšie možnosti v aerodynamickom tvarovanie spolu s významne zníženou hmotnosťou v porovnaní s bežne používanými sklenenými zostavami.