Nitrogen (Medical Grade) header

Dusík

Kontaktujte nás farmacovigilanza

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520

Fax: 235 097 525

 

siad@siad.cz

 

Pharmacovigilance (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Nitrogen (Medical Grade)

Dusík se používá jako složka řady plynných směsí a jako vytěsňovací medium pro sterilní zařízení. Rovněž se používá jako neoxidující vytěsňovací medium ve farmaceutických lahvičkách a jako pohonná látka v tlakových dávkovačích aerosolového typu.

Dusík poskytuje zdroj pneumatického tlaku k pohonu plynem poháněných lékařských aparatur a jako chladivo chirurgických laserů s oxidem uhličitým.

Moderní zdravotnictví si nelze již představit bez využití zkapalněného dusíku. Především slouží pro dlouhodobé uchovávání živých buněk a tkání. Zvýšené nároky na bezpečnost při dlouhodobém uchovávání živých buněk a tkání, např. kostní dřeň, periferní krvetvorné buňky, pupečníková krev, reprodukční buňky, srdeční chlopně a cévy, vedou ke zvýšené spotřebě kapalného dusíku ve zdravotnických zařízeních. 

Ve výzkumu a zdravotnictví se dusík používá:

  • ke zmrazování a konzervaci krve, tkání, spermatu a dalších biologických materiálů.
  • ke zmrazování a rozrušení napadených tkání v kryochirurgii a dermatologii;
  • k předchlazení a izolaci v zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), čímž se šetří dražší helium.

Kapalný dusík je zdrojem používaným v kryoterapii při celotělové léčbě krátkodobým, hlubokým podchlazením. Používají se kabinové kryokomory nebo válcové kabiny pro jednu osobu. Kryoterapii využívají lázeňská, hotelová a rehabilitační zařízení i tzv. fitness/wellness centra.