Medicinální kyslík header

Medicinální kyslík

Kontaktujte nás farmacovigilanza

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520

Fax: 235 097 525

 

siad@siad.cz

 

Pharmacovigilance (drug safety)

farmacovigilanzasiad@siad.eu

Medicinální kyslík

SIAD nabízí medicinální kyslík pro registrovaná zdravotnická zařízení jak v plynném tak i ve zkapalněném stavu.

Medicinální kyslík patří mezi léčivé přípravky se všemi důsledky spadajícími do oblasti výroby, distribuce a prodeje, tedy i tvorby cen a daní. Nezbytná registrace byla provedena Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Medicinální plyny jsou nyní dodávány ve zřetelně označených lahvích, kontejnerech nebo cisternách. SIAD může tyto registrované plyny dodávat pouze nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením, která jsou registrována jako poskytovatelé zdravotní péče při Ministerstvu zdravotnictví České republiky.

Ve zdravotnictví se kyslík používá:

  • podpora dýchání a kyslíková terapie
  • k resuscitaci nebo v kombinaci s jinými plyny k anestézii;
  • jako základní součást systémů podporujících životní funkce na pohotovosti nebo při dlouhodobé léčbě pacientů s respiračními potížemi
  • hyperbarické komory.