Energy header

Energetická zařízení

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Energy

Dnes je energetika a stavba energetických zařízení oborem, který se stává prioritou a strhává na sebe podstatně větší zájem než v nedávné minulosti. Společnosti, které se angažují v tomto odvětví a dodávají strojní zařízení a komponenty pro výrobu energie, se setkávají s nejrůznějšími typy svařovaných zařízení: od parních turbín, motorů, generátorů, čerpadel, ventilů až po výstavbu rafinerií a elektráren.

SIAD průběžně spolupracuje s výzkumnými pracovišti a s vedoucími firmami tohoto oboru a je připraven pomoci ve výběru vhodných plynů a směsí pro svařování a řezání tak, aby každý typ konkrétní aplikace zaručil optimální výsledky v oblasti výkonu, kvality a z hlediska nákladů.

Kromě plynů dnes SIAD nabízí kompletní sortiment materiálů a příslušenství pro řezání a svařování, centrální rozvody plynů, zařízení pro výrobu plynů, a dokonce v rámci svých partnerů, automatizované svařovací a řezací zařízení. Nabídka SIAD poskytuje dále služby, jako jsou teoretická a praktická školení, která zahrnují všechny požadavky.

Postupy používané v odvětví stavby energetických zařízení zařízení jsou tyto: