Oxigén header

Oxigén

Kapcsolat generico

Kapcsolat

+36 (46) 501 130

 

siad@siad.hu

Oxigén

Az oxigén a légkör 21 százalékát alkotó gáz. Táplálja az égést, lehetővé teszi az életet. Földünk egyik legnagyobb mennyiségben hozzáférhető eleme, az óceánok 85 százalékát oxigén alkotja, a legtöbb kőzetben és ásványban jelen van, 46 százaléka szilárd halmazállapotban van jelen. Ezen felül az emberi test 60 százalékát is oxigén alkotja.

Az oxigén a nemesgázok kivételével minden elemmel reakcióképes, így hozza létre az oxidnak nevezett anyagokat. Az oxidáció mértéke különböző. A magnézium például igen gyorsan oxidálódik, a spontán kigyulladás levegőn is megtörténik. A nemesfémek, mint például az arany vagy a platina azonban csak igen magas hőfokon oxidálódnak.
Az oxigén önmagában nem gyúlékony, de az égést táplálja és segít a levegőben éghető anyagok égését felgyorsítani. Ezen tulajdonsága miatt számos ipari eljárásban használják.

Technikai jellemzők
Termék: oxigén
Kémiai képlet: O2
Tisztaság: ≥ 99.5%
Vonatkoztatott sűrűség (levegő = 1): 1.1
Szín: színtelen gáz
Szag: szagtalan gáz
Gyúlékonysági határérték levegőn: nem vonatkozik
Egyéb jellemzők: vízben alig oldható


Technikai jellemzők


Oxigént az alábbi eljárásokban alkalmaznak.

Élelmiszeripar és italgyártás
Oxigént használnak:

 • módosított atmoszférájú csomagolásban
 • haltenyésztésben és szállításban
 • ózon előállítására, melyet aztán sterilizálásra és fertőtlenítésre használnak.

Acélgyártás
Oxigén alkalmazási területei:

 • az olvasztókemencék égéslevegőjének dúsítása
 • acél hőmérsékletének növelése az elektromos ívkemencékben
 • koksz helyettesítésére.

Fémgyártás és megmunkálás
Oxigént alkalmaznak:

 • olvasztókemencék és kupoló kemencék égéslevegőjének dúsítására vastartalmú és nem-vastartalmú fémek gyártásakor
 • hegesztéshez és vágáshoz
 • oxy-fuel-es eljárásokban
 • védőgázok egyik összetevőjeként.

Vegyipar
Oxigén a vegyipari eljárásokban:

 • oxidációra salétromsav, etilén-oxid, propilén-oxid, vinyl-klorid előállításánál
 • szemétégetők kapacitásának és hatékonyságának növelésére.

Rost- és papíripar
Oxigént alkalmaznak:

 • az őrlésre vonatkozó környezetvédelmi szabályozások oxigén segítségével könnyebben betarthatók a fehérítési, oxidatív, kémiai oxidációs, stb. eljárásokban.

Üveggyártás
Oxigént használnak:

 • a rásegítéses égetőkemencékben az égés elősegítésére és a nitrogén-oxid (NOx)szennyezés csökkentésére.

Kőolajipar
Oxigén alkalmazása:

 • viszkozitás csökkentésére, a gáz és olaj kutak kapacitásának növelésére
 • üzemek kapacitásának növelésére
 • a kénszennyezés csökkentésére a finomítókban.

Vízkezelés, hulladékgazdálkodás
Az oxigént a víz és a szennyvíz kezelésében használják.

Egészségügy
Egészségügyi alkalmazások:

 • újraélesztéseknél vagy más gázokkal együtt alkalmazva az anesztéziában
 • életmentő berendezésekben vagy lélegeztetésnél.

Energiatermelés
Az energiatermelésben

 • a szén elektromossággá alakításában játszik szerepet az oxigén.

Bár nem toxikus és a környezetre ártalmatlan, az oxigén táplálja az égést. Folyékony halmazállapotú formájával való érintkezés fagyási sérülések kialakulásához vezethet. A gyártóknak és felhasználóknak éppen ezért szigorú biztonsági előírásokat kell betartaniuk az oxigén tárolása és alkalmazása során. További információért forduljon Biztonsági Adatlap tartalmaz.

Az oxigén a második legnagyobb mennyiségben előállított ipari gáz. A levegő frakcionált lepárlásával állítják elő. A folyamat a levegő részekre bontását jelenti:

 • nitrogén (78 %)
 • oxigén (21 %)
 • argon (0,9 %)
 • egyéb gázok(0,1 %).

Napjaink üzemei a Claude-Linde eljárás folyamatos fejlődésének eredményei. Az eljárás névadói egy francia és egy német tudós. Ők voltak az elsők, akik a levegő hűtésére izoentalpikus expanziót használtak, majd később, energiatermeléssel járó izoentrópikus expanziót.
Az üzem két - egymásra helyezett - oszlopból áll, melyek eltérő nyomásértéken működnek. A felszálló ágban gáz, míg a leszálló ágban folyadék áramlás van, a gáz és folyadék fázisok egyensúlyi állapotban vannak. Az oszlop teteje felé haladva egyre nagyobb koncentrációjú nitrogént, az alja felé haladva pedig egyre nagyobb koncentrációjú oxigént találunk.

Az argont a harmadik frakcionációs oszlopban nyerik ki, amelyben megismétlik a desztillációs eljárást. Az oxigén-argon keveréket a felső oszlop középpontjában nyerik ki. 
Napjainkra a frakcionált lepárló üzemek magas technikai fejlettséget értek el, üzemeltetésükért jórészt számítógépek felelősek. A rendszer a teljes gyártási folyamatot ellenőrzi, ahogyan ellenőrzött a disztribúciós, tárolási és alkalmazási terület is. 
Az Osio Sopra gyártóüzem Olaszország legfejlettebb ipari gáz előállító üzeme és egyben a SIAD legnagyobb termelő egysége. A T 1000 frakcionális lepárló üzemet 1997 szeptemberében adták át. Az üzem napi 1300 tonna oxigén előállítását teszi lehetővé.
Az üzemet a SIAD MACCHINE IMPIANTI tervezte.

Az Osio Sopra üzemben ultratiszta oxigén előállításával is foglalkoznak (6.0 tisztaságú): ezt kettős desztillációval állítják elő egy olyan üzemben, mely ipari oxigént használ fel nyersanyagként.

A SIAD által kínált oxigén szállítási opciók és szolgáltatások:

 • cilinderekben, cilinderkötegekben és tartályokban történő szállítás
 • gáz disztribúciós rendszerek tervezése és telepítése
 • a gáz megfelelő felhasználását biztosító berendezések forgalmazása
 • segítség és technikai konzultáció a gáz megfelelő szállításához, disztribúciójához és felhasználásához.

Oxigént szállítunk továbbá:

 • 2.8 - 3.5 - 5.0 tisztaságban
 • folyékony formában 5.0 értékben
 • különböző arányú hegesztő keverékekben
 • speciális és kalibrációs keverékekben igény szerinti összetételben
 • szintetikus levegő formájában.

 


Szállítási módok