Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Azot

Azotul este un gaz diatomic care reprezintă 78% din atmosfera terestră.
Pe lângă aer, azotul se regăseşte în materia proteică a tuturor formelor de viaţă, în anumite depozite naturale de gaze naturale şi hidrocarburi, în mulţi compuşi organici şi anorganici.

Caracteristici tehnice
Produs: azot
Formula chimică: N2
Puritate: ≥ 99.9%
Densitatea relativă (aer = 1): 0.97
Aspect: gaz incolor
Miros: gaz inodor
Limita de inflamabilitate în aer: neinflamabil
Alte proprietăţi: netoxic, puţin solubil în apă şi în cea mai parte a lichidelor, slab conducător de căldură şi electricitate, inert. La temperaturi şi presiuni ridicate, acesta se poate combina cu anumite metale reactive (cum ar fi litiul şi magneziul) formând nitruri, precum şi cu anumite elemente gazoase cum ar fi hidrogenul şi oxigenul.


Proprietăţi fizice

Azotul este utilizat în diferite aplicaţii, care sunt enumerate în continuare.

Industria chimică
În industria chimică azotul este utilizat pentru:

 • inertizarea rezervoarelor şi a substanţelor chimice sensibile la oxigen, creând un mediu cu deficienţă de oxigen care reduce potenţialitatea accidentelor
 • propagarea lichidelor prin conducte
 • fabricarea amoniacului.

Industria alimentară
În industria alimentară, azotul este utilizat pentru:

 • a extinde durata de viaţă pe raft a produselor alimentare ambalate prin prevenirea deteriorării prin oxidare, a creşterii mucegaiurilor, a pierderii umidităţii şi infestării cu insecte
 • termoreglarea şi răcirea produselor alimentare
 • îngheţare rapidă (îngheţare criogenică şi IQF) a produselor alimentare
 • extragerea gazelor din lichide
 • transportul pneumatic al ingredientelor şi pentru inertizarea rezervoarelor pentru depozitarea produselor alimentare
 • refrigerarea produselor perisabile pe durata transportului
 • ambalarea în atmosferă modificată
 • măcinarea criogenică şi cristalizarea criogenică a produselor alimentare
 • dezodorizarea uleiurilor.

Industria petrolieră
În industria petrolieră, azotul este utilizat pentru:

 • îmbunătăţirea recuperării şi menţinerea presiunii în rezervoarele de petrol şi gaz
 • acoperirea rezervoarelor de depozitare şi a încărcării / descărcării produselor
 • purjarea conductelor
 • extragerea compuşilor organici volatili (VOCs) din curenţii de deşeuri sau pentru răcirea curenţilor de ventilaţie.

Producţia metalelor
În producţia metalelor, azotul este utilizat pentru:

 • protecţia metalelor cum ar fi oţelul, cuprul şi aluminiul pe durata operaţiunilor de annealing, carburare şi sinterizare în cuptoare cu temperatură ridicată
 • răcirea echipamentelor de extrudare
 • contractarea pieselor metalice de îmbinare.

Prelucrarea metalor
În prelucrarea metalelor azotul este utilizat:

 • ca gaz de purjare la sudura conductelor de oţel
 • pentru susţinerea tăierii cu plasmă
 • pentru prevenirea oxidării în producţia semiconductorilor şi a circuitelor imprimate.

Industria electronică
În industria electronică, azotul este utilizat pentru:

 • îmbunătăţirea sistemelor de recuperare a solvenţilor prin eliminarea utilizării clorofluorocarburilor pentru curăţare.

Industria sticlei
În industria sticlei azotul este utilizat pentru:

 • răcirea electrozilor cuptoarelor şi pentru prevenirea oxidării pe durata producţiei
 • scăderea temperaturii aerului în scopul obţinerii celor mai bune rate de răcire.

cercetare şi servicii de sănătate
În cercetare şi în serviciile de sănătate azotul este utilizat pentru:

 • răcirea şi păstrarea sângelui, a ţesuturilor, a spermei şi a altor specimene biologice
 • îngheţarea şi distrugerea ţesuturilor bolnave în chirurgia criogenică şi dermatologie
 • pre răcire şi izolare la Rezonanţa Magnetică Nucleară (RMN), conservând astfel heliul mult mai scump.

Construcţii
În construcţii azotul este utilizat pentru:

 • atingerea temperaturii de turnare a amestecurilor de betoane, inhibând formarea crăpăturilor
 • stabilizarea solului, cum a fost cazul la restaurarea Turnului Înclinat din Pisa.
Deşi este non toxic şi inert, azotul, aflat în concentraţii mari, poate să provoace asfixiere. Mai mult decât atât, contactul cu lichidul poate să provoace degerături. Pentru a evita aceste efecte periculoase, producătorii şi clienţii trebuie să respecte anumite reguli de siguranţă foarte stricte pentru depozitarea şi manipularea acestuia, şi trebuie să consulte Fişa de siguranţă a materialului.

Azotul, unul dintre gazele industriale cu cel mai mare volum, este produs comercial prin procesul de separare a aerului.

acest proces constă în separarea componentelor conţinute de aer:

 • azot(78 %)
 • oxigen (21 %)
 • argon (0,9 %)
 • alte gaze (0,1 %).

Instalaţiile din zilele noastre reprezintă o evoluţie a procesului Claude-Linde denumit după oamenii de ştiinţă francez şi german care au contribuit la dezvoltarea acestuia; pentru răcirea aerului ei au utilizat iniţial expansiunea izoentalpică, numai cu scăderea presiunii, şi apoi expansiunea izoentropică, cu producere de energie.

Instalaţia este constituită din două coloane, una deasupra celeilalte, care operează la presiuni diferite şi cu flux de gaz (în urcare) şi flux de lichid (în coborâre) în echilibru între faza gazoasă şi faza lichidă. Pe măsură ce unul se duce spre vârful coloanei acolo există o concentraţie în creştere de azot iar spre baza coloanei o concentraţie în creştere de oxigen.

Argonul se obţine întro a treia coloană de fracţionare, în care procesul de distilare este repetat pe un amestec de argon - oxigen preluat din punctul intermediar al coloanei superioare. Instalaţiile actuale de separare a aerului au atins un grad ridicat de automatizare şi controlul acestora este realizat prin intermediul computerului; sistemul de control manevrează întregul ciclu de producţie şi de fazele ulterioare de distribuţie şi depozitare sau utilizare a produsului.

În uzina de producţie de la Osio Sopra, cele mai bine construite instalaţii din Italia din domeniul gazelor industriale şi cele mai mari unităţi de producţie ale SIAD, există noua instalaţie de separaţie T 1000, care a început să funcţioneze în septembrie 1997 şi a înlocuit părţi din vechile instalaţii, asigură o capacitate de producţie a acestei facilităţi de 1300 tone de oxigen zilnic.

Instalaţia a fost proiectată de către SIAD MACCHINE IMPIANTI.

Variantele pentru furnizarea azotului şi serviciile disponibile pentru clienţii SIAD includ:

 • transport în butelii, pachete de butelii şi rezervoare
 • proiectarea şi instalarea sistemelor pentru distribuţia gazului
 • furnizarea echipamentelor pentru utilizarea corectă a gazului
 • asistenţă şi consultanţă tehnică pentru transportul, distribuţia şi aplicaţiile gazului.

Azotul poate fi livrat de asemenea:

 • cu grade de puritate de 4.8 - 5.0 - 6.0
 • în amestecuri speciale şi de calibrare, cu compoziţii diferite, în funcţie de solicitări
 • în aerul sintetic.

Modalità di fornitura