Dioxid de carbon header

Dioxid de carbon

Contacteaza-ne generico

Contacteaza-ne

+40 21 310 36 58

 

siad@siad.ro

Carbon dioxide

Dioxidul de carbon este o parte integrantă a ciclului fundamental al vieţii în natură: acesta este expirat de către oameni şi animale, apoi este utilizat de către plante pentru a le ajuta să crească; plantele, la rândul lor, eliberează oxigen, de care oamenii depind pentru a supravieţui.

Caracteristici tehnice
Produs: dioxid de carbon
Formula chimică: CO2
Puritate: ≥ 99.5%
Densitate relativă (aer = 1): 1.529
Aspect: gaz incolor
Miros: gaz inodor
Limita de inflamabilitate în aer: neinflamabil


Proprietăţi fizice


Dioxidul de carbon este utilizat în diverse aplicaţii care sunt enumerate în continuare.

Industria alimentară şi a băuturilor
În industria alimentară şi a băuturilor, dioxidul de carbon este utilizat:

 • pentru carbonatarea băuturilor
 • ca agent antibacterian natural, pentru creşterea duratei de viaţă pe raft a produselor lactate, protejarea gustului şi a texturii, şi reducerea necesităţii pentru conservanţi naturali sau artificiali
 • pentru răcirea şi îngheţarea produselor alimentare
 • pentru îngheţarea criogenică şi IQF a produselor alimentare
 • pentru ambalarea în atmosferă modificată
 • pentru răcirea amestecurilor şi mixturilor
 • pentru răcirea şi transportarea ingredientelor
 • pentru refrigerarea in-transit
 • pentru bombardarea criogenică a coloranţilor alimentari şi instalaţiei de producţie
 • în formă solidă, cunoscut ca gheaţă uscată.

Industria tratamentului apelor
În industria tratamentului apelor, dioxidul de carbon este utilizat:

 • pentru procesele de neutralizare. Dioxidul de carbon înlocuieşte acizii mai puternici pentru procesele de neutralizare alcalină. Este mai sigur şi mai ieftin decât sistemele cu acid sulfuric, îmbunătăţeşte controlul, şi există mai puţini timpi morţi şi nu necesită muncă pentru manipularea produselor chimice. De asemenea este mai puţin coroziv şi mai uşor de manevrat şi de depozitat.

Prelucrarea metalelor
În prelucrarea metalelor, dioxidul de carbon este utilizat:

 • ca gaz de protecţie pe durata sudurii. Previne contaminarea atmosferică a metalului topit din sudură pe durata procesului de sudură cu arc electric cu protecţie de gaz.

Pepiniere
În pepiniere, dioxidul de carbon este utilizat:

 • pentru creşterea plantelor. Sistemele cu dioxid de carbon îmbunătăţesc în mod spectaculos creşterea şi calitatea plantelor din sere. Creşterea concentraţiilor de gaz duc la plante mai mari, mai sănătoase şi cu creştere mai rapidă şi la scăderea costurilor de operare, în mod special pe perioada de iarnă, când se pot reduce costurile de încălzire cu până la 50%. Dioxidul de carbon înlocuieşte generatoarele de gaz, economisind costurile combustibililor şi eliminând emisiile dăunătoare.

Industria celulozei şi hârtiei
În industria celulozei şi hârtiei, dioxidul de carbon este utilizat:

 • pentru câteva aplicaţii diferite în interiorul morilor de hârtie, toate fiind dezvoltate cu scopul de a reduce costurile şi de a recupera produse chimice valoroase utilizate în cadrul procesului de producţie. Un proces care utilizează dioxidul de carbon, în locul acidului sulfuric, s-a dovedit a fi de mare succes în prevenirea creşterii pitch în camerele ecran.
 • pentru a produce carbonat de calciu precipitat (PCC), care este utilizat pentru a reduce folosirea fibrei virgine de lemn în producţia de hârtie.

Alte aplicaţii
Alte aplicaţii importante ale dioxidului de carbon sunt:

 • ca sursă de energie. Depozitarea dioxidului de carbon la punctul de stare triplă (combinaţia de temperatură şi presiune la care dioxidul de carbon poate să existe simultan în stare gazoasă, lichidă şi solidă) a fost testată pentru furnizarea unei refrigerări în buclă închisă astfel încât să transfere solicitările de energie electrică în afara orelor de vârf
 • în curăţarea şi extragerea solvenţilor, în stare supercritică (87.9°F (31.1°C) şi 1070.6 psia (7.38MPa)), pentru înlocuirea fluorocarburilor cloroase pentru curăţarea componentelor echipamentelor
 • în curăţarea şi extragerea solvenţilor, în stare supercritică (87.9°F (31.1°C) şi 1070.6 psia (7.38MPa)), pentru înlocuirea multor substanţe chimice organice volatile în operaţiuni cum ar fi decofeinizarea cafelei sau extragerea grăsimii din produsele alimentare
 • în curăţarea criogenică. Fulgii de dioxid de carbon gheaţă uscată, acceleraţi cu aer comprimat, pot să elimine solvenţii de curăţare şi elementele abrazive cum ar fi nisipul şi granulele de plastic. Acest proces elimină de asemenea praful şi vaporii chimici toxici şi minimizează eliminarea deşeurilor. Dioxidul de carbon nu este conducător de electricitate – sigur pentru curăţarea componentelor electrice – nu este abraziv, exploziv sau inflamabil.
 • în combaterea incendiilor. Dioxidul de carbon acţionează împotriva incendiilor fără să deterioreze sau să contamineze materialele şi este utilizat pentru combaterea incendiilor atunci când apa este ineficientă, nedorită sau indisponibilă.
Concentraţiile maxime de dioxid de carbon liber în zonele de lucru nu trebuie să depăşească 0.5%. Mai mult decât atât, contactul cu produsul în stare lichidă sau solidă poate să producă degerături.
Pentru a evita aceste efecte periculoase, producătorii şi clienţii trebuie să respecte anumite reguli de siguranţă foarte stricte pentru depozitarea şi manipularea acesteia, şi trebuie să consulte Fişa de siguranţă a materialului.

Producţia hidrogenului şi a dioxidului de carbon se realizează prin reformarea aburului, un proces bazat pe reacţia dintre metan şi vaporii de apă.
Principalele etape ale procesului sunt enumerate în continuare:

 • compresia, încălzirea la 260 °C şi purificarea metanului
 • demineralizarea, deoxigenarea, corecţia pH şi vaporizarea apei (la 200°C)
 • introducerea metanului şi a vaporilor de apă în conductele reactorului
 • reacţia între metan şi vaporii de apă la 800 °C, datorită prezenţei unui catalizator pe bază de nichel

  CH4 + 2H2O + Q = 4H2 + CO2
 • recuperarea dioxidului de carbon conţinut de hidrogenul brut prin absorbţia în turnul de extracţie şi lichefierea ulterioară
 • purificarea şi comprimarea la 200 bar a hidrogenului produs.

Recuperarea şi depozitarea dioxidului de carbon combină avantajele economice cu elemente de protecţia mediului, datorită rezultatului de reducere a efectului de seră a gazelor emise în atmosferă.

Variantele pentru furnizarea dioxidului de carbon şi serviciile disponibile pentru clienţii SIAD includ:

 • transport butelii, baterii de butelii şi rezervoare
 • proiectarea şi instalarea sistemelor pentru distribuţia gazului
 • furnizarea echipamentelor pentru utilizarea corectă a gazului
 • asistenţă şi consultanţă tehnică pentru transportul, distribuţia şi aplicaţiile gazului.

Dioaxidul de carbon poate de asemnea să fie livrat:

 • cu gradul de puritate 3.5 - 4.0 - 4.8
 • în amestecuri de calibrare speciale cu diferite compoziţii realizate la cerere
 • în amestecuri laser
 • pentru utilizări terapeutice şi de diagnosticare.

Modalităţi de livrare