Drobečková navigace

Ammonia header

Amoniak (čpavek)

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Ammonia

Technické vlastnosti
Produkt: ammoniak (čpavek)
Chemický vzorec: NH3
Čistota: ≥ 99.7%
Relativní hustota (vzduch = 1): 0.597
Vzhled: bezbarvý plyn
Zápach: pronikavý
Mez hořlavosti ve vzduchu: 15 ÷ 28 %
Ostatní vlastnosti: toxický, korozivní.


Technické vlastnosti


Amoniak se používá v různých aplikacích spadajících do řady průmyslových odvětví:

  • hutnictví: jako nosný plyn vodíku při tepelném zpracování;
  • chemický průmysl: jako chemické reagens při výrobě kyseliny dusičné, polyamidů, hnojiv;
  • v chladničkách: jako chladicí prostředek místo chlorofluorokarbonů;
  • v elektronickém průmyslu: jako provozní plyn ve výrobě polovodičů.
Amoniak napadá oči, plíce a kůži. Kromě toho je toxický při vdechování. 

Aby se zabránilo těmto škodlivým jevům, musí výrobci i zákazníci dodržovat přísná bezpečnostní pravidla pro skladování a manipulaci s amoniakem a řídit se naším bezpečnostním listem pro čpavek (amoniak).
Výroba amoniaku je založena na reakci dusíku s vodíkem.
Tato reakce probíhá v přítomnosti katalyzátoru, kterým je typicky ternární sloučenina na bázi oxidu železa, při teplotě mezi 450°C a 650°C.

Způsoby dodávky acetylenu a služeb pro zákazníky SIAD zahrnují:

  • doprava v tlakových lahvích a balících tlakových lahví;
  • projekce a instalace systémů distribuce plynů;
  • dodávka zařízení pro správné používání plynů;
  • podpora a technické poradenství v dopravě, distribuci a aplikaci plynů.

Amoniak (čpavek) je dodáván ve standardní kvalitě jako Amoniak bezvodý 2.7.  Je rovněž možné dodávat vyšší čistoty:

  • s třídou čistoty 3.8, 5.0 a 5.5. 

Způsoby dodávky