Potrubní rozvody header

Potrubní rozvody

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Potrubní rozvody

Potrubí a potrubní rozvody umožňují, aby byly kapalné produkty přepravovány prostřednictvím potrubní sítě.

Jakékoli stabilní chemické látky mohou být dopravovány prostřednictvím potrubí, například z čistíren - odpadní vody, kaly, ale také voda a třeba i pivo. Většina potrubí je využívána na dopravu paliv jako jsou: ropa (ropovody), zemní plyn (plynárenská síť) a transport biopaliv. Své místo si v tomto odvětví zachovává i potrubní pošta.

Potrubní rozvody se převážně skládají ze tří částí:

  • přeprava z místa těžby nebo výroby do místa skladování,
  • dopravní sítě pro transport plynů / kapalin mezi zeměmi i kontinenty,
  • sekundární distribuční sítě z hlavních větví pro vnitrostátní uživatele.

SIAD má vlastní řešení pro každý aspekt výstavby plynovodů a produktovodů prostřednictvím svých služeb jako je vydávání certifikátů a poradenství na budování přečerpávacích stanic a potrubí jednotlivých úseků.

Nabídka SIAD zahrnuje dodávky čistých plynů, plynových směsí, svařovacích materiálů a nezbytných doplňků potřebných při výstavbě. Zejména výběr vhodného plynu je obzvláště důležitý, protože plyny mohou pozitivně ovlivňovat produktivitu a zabezpečí dosažení souladu s platnými předpisy.

Postupy používané v potrubářském sektoru jsou: