Omrvinková navigácia

Products Header

Produkty
Produkty

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 60347

 

siad@siad.sk

Products

SIAD ponúka kompletný sortiment technických, medicinálnych a špeciálnych plynov v stlačenom i skvapalnenom stave. Stlačené plyny dodáva v tlakových fľašiach (od 0,4 do 80 litrov vodného objemu) alebo vo zväzkoch fliaš. Skvapalnené plyny sú dodávané v Dewarových nádobách, v kryogénnych kontajneroch aj cisternami do stabilných zásobníkov.

Ďalej ponúka široký sortiment prídavných materiálov a príslušenstva, ako sú redukčné ventily, uzatváracie ventily, špeciálne armatúry, laboratórne prepínacie sústavy, prietokomery, ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

Zaoberá sa tiež výstavbou redukčných staníc a inštaláciou kryogénnych zásobníkov na skladovanie kvapalných plynov. Zabezpečuje aj rozvody plynu od zdroja až ku konečnému miestu spotreby. 

Distribúcia stlačených alebo skvapalnených plynov je zabezpečená po celom území Slovenskej republiky.

Navigačné menu