Omrvinková navigácia

Products Header

Produkty

Produkty

Kontakt generico

Kontakt

+421 2 444 603 47

 

siad@siad.sk

Products

SIAD ponúka kompletný sortiment technických, medicinálnych a špeciálnych plynov v stlačenom i skvapalnenom stave. Stlačené plyny dodáva v tlakových fľašiach (od 0,4 do 80 litrov vodného objemu) alebo vo zväzkoch fliaš. Skvapalnené plyny sú dodávané v Dewarových nádobách, v kryogénnych kontajneroch aj cisternami do stabilných zásobníkov.

Ďalej ponúka široký sortiment prídavných materiálov a príslušenstva, ako sú redukčné ventily, uzatváracie ventily, špeciálne armatúry, laboratórne prepínacie sústavy, prietokomery, ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 

Zaoberá sa tiež výstavbou redukčných staníc a inštaláciou kryogénnych zásobníkov na skladovanie kvapalných plynov. Zabezpečuje aj rozvody plynu od zdroja až ku konečnému miestu spotreby. 

Distribúcia stlačených alebo skvapalnených plynov je zabezpečená po celom území Slovenskej republiky.