Distribution plants and equipment

Výrobní zařízení a zásobovací systémy

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Distribution plants and equipment

Výrobní zařízení 

SIAD navrhuje a staví separační zařízení pro výrobu plynů ze vzduchu a výrobní provozy na klíč. Na základě kritérií kvality a bezpečnosti definuje svá výrobní zařízení podle norem nejvyspělejších společností, v souladu s technickými specifikacemi a požadavky výrobců komponentních zařízení a také v souladu s nejnovějšími právními normami (direktivy EU DLgs 626/94, DLgs 46/90, směrnice 97/23/CE, směrnice 98/37/ES atd.).

Pečlivým výběrem vybavení a materiálů, které jsou jednotlivě podrobovány zkouškám a hodnocení, zajišťuje totální kompatibilitu s plyny a směsnými plyny pro aplikační použití a zaručuje spolehlivost po celou dobu provozní životnosti zařízení. Všechny komponenty výrobních zařízení včetně potrubních a spojovacích částí jsou pečlivě vybírány pro každou konkrétní aplikaci.

Každý díl vybavení je individuálně prověřován a testován pro zabezpečení kvality a spolehlivosti. Výrobní zařízení se skládá z dekompresního systému a zásobníků plynů, odkud jsou distribuovány speciálními autocisternami do kryogenních zásobníků přímo u zákazníků a nebo do plníren lahví. Každé toto výrobní zařízení je vybaveno tlakovým ventilem proti uvolnění plynu v souladu se směrnicí 97/23/CE "PED", jak to vyžaduje norma UNI EN961, o ochraně potrubí a tlakových zařízení.

Zásobovací systémy 

SIAD navrhuje a vytváří zásobovací systémy splňující veškeré bezpečnostní požadavky (zařízení pro manipulaci s plyny spolu s bezpečnostním vybavením), např.:

  • redukční stanice;
  • automatické a manuální přepínací jednotky a panely;
  • průtokoměry;
  • předehřívače a spořiče plynu;
  • měřící a poplachové systémy;
  • potrubní rozvody a sklady plynů;
  • systémy detekce netěsností;
  • plynové generátory;
  • směšovače plynů.

Navigation Menu

Welding plants
The introduction of flexible robots for automated welding applications has drastically reduced market demand for the design and build of specific plants for automated welding processes.
Laserové instalace
Of utmost importance, when using laser technology, is the design and build of the gas distribution plant.