Drobečková navigace

Products Header

Produkty

Produkty

Contact us generico

Kontaktujte nás

Telefon: 235 097 520 

Fax: 235 097 525

siad@siad.cz

 

Produkty

SIAD nabízí kompletní sortiment technických, medicinálních a speciálních plynů ve stlačeném i zkapalněném stavu. Stlačené plyny dodává v tlakových lahvích (od 0,4 do 80 litrů vodního objemu) nebo ve svazcích lahví. Zkapalněné plyny jsou dodávány v Dewarových nádobách, v kryogenních kontejnerech i cisternami do stabilních zásobníků. 

Dále nabízí široký sortiment přídavných materiálů a příslušenství, jako jsou redukční ventily, uzavírací ventily, speciální armatury, laboratorní přepínací soustavy, průtokoměry, ochranné pracovní pomůcky a prostředky. 

Provádí rovněž instalace technických zařízení tzn. mj. výstavba redukčních stanic a instalace kryogenních zásobníků pro skladování kapalných plynů. Zabezpečuje i rozvody plynů od zdroje až ke konečnému místu spotřeby.

Distribuce plynů ať stlačených či zkapalněných je zabezpečena po celém území České republiky.